usiąść


usiąść
(Tylko) usiąść i płakać zob. płakać 3.
Usiąść za kółkiem (za kółko) zob. kółko 2.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • usiąść — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk IXf, usiądę, usiądzie, usiądź, usiadł, usiedli {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przyjąć pozycję siedzącą; siąść : {{/stl 7}}{{stl 10}}Usiąść na krześle, na kamieniu, na ziemi. Usiąść w… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • usiąść — dk XI, usiądę, usiądziesz, usiądź, usiadł, usiadła, usiedli, usiadłszy 1. «przybrać pozycję siedzącą, to znaczy taką, w której ciało spoczywa całym ciężarem na pośladkach, a nogi są zwykle zgięte w kolanach; siąść w czymś albo na czymś» Usiąść… …   Słownik języka polskiego

  • siąść [usiąść] i płakać — {{/stl 13}}{{stl 7}} o sytuacji, która wydaje się beznadziejna, bez wyjścia, rozpaczliwa : {{/stl 7}}{{stl 10}}Tyle mi jeszcze zostało do zrobienia, a tu czas ucieka. Nic, tylko siąść i płakać. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • siedzieć [usiąść, siąść] za kółkiem [za kółko] — {{/stl 13}}{{stl 7}} prowadzić (zacząć prowadzić) samochód; być kierowcą : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ktoś siedzi za kółkiem od dwudziestu lat. Poczuł się lepiej, kiedy siadł za kółko. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • mieć na czym usiąść — (O kobiecie) Mieć atrakcyjnie zaokrąglone kształty, zwłaszcza pośladki i biodra Eng. (Of a woman) To have a well developed, attractive figure, especially buttocks and hips …   Słownik Polskiego slangu

  • zająć — dk Xc, zająćjmę, zająćjmiesz, zająćjmij, zająćjął, zająćjęła, zająćjęli, zająćjęty, zająćjąwszy zajmować ndk IV, zająćmuję, zająćmujesz, zająćmuj, zająćował, zająćowany 1. «zapełnić, wypełnić sobą lub czymś jakąś przestrzeń, powierzchnię czegoś»… …   Słownik języka polskiego

  • kółko — 1. pot. Cztery kółka «samochód, zwłaszcza osobowy»: Każdy użytkownik swoich ukochanych czterech kółek pragnie, aby jego pojazd był lepszy i bardziej wypieszczony od Poloneza sąsiada. Metr 28/02/2001. 2. Siedzieć, siąść, usiąść za kółkiem (za… …   Słownik frazeologiczny

  • martwy — 1. Martwe dusze «osoby fikcyjne, których nazwiska są wpisywane do dokumentów urzędowych»: W pozostałych rejestrach wpisów przybywa, bo ustawodawca nie wprowadził mechanizmu eliminującego prawne martwe dusze. Polityka 19/2000. 2. Usiąść, siedzieć …   Słownik frazeologiczny

  • płakać — 1. Płakać nad rozlanym mlekiem «zamartwiać się czymś, co się już stało, czego nie można naprawić»: Zamierzasz płakać nad rozlanym mlekiem czy obejrzymy wreszcie te oferty? – zapytałem. M. Ziomecki, Lato. 2. Płakać, wypłakać się komuś w mankiet, w …   Słownik frazeologiczny

  • półgębkiem — 1. Bąkać, mówić, odpowiadać itp. półgębkiem «bąkać, mówić, odpowiadać itp. ledwie otwierając usta, niewyraźnie lub od niechcenia, często niechętnie»: Ewelina zauważyła z przykrością, że Tadeusz nie darzy sympatią ich sublokatora. Prawie się do… …   Słownik frazeologiczny